بایگانی‌ماهانه: آوریل 2015

0

معرفي

مطالعه هم گروهي چشم دانش آموزان شاهرود با هدف شناسايي علل اختلالات بينايي و عيوب انكساري در كودكان طراحي شده است. فاز اول اين مطالعه در سال تحصیلی 93-94 براي كودكان مقطع ابتدايي (پايه...